Kişisel Verilerin Korunması

DGN Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Verdiğimiz sağlık hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, DGN ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Sizlerden bu doğrultuda topladığımız bilgiler sırasıyla, adınız-soyadınız, yaşınız, cinsiyetiniz, telefon numaranız, adresiniz, finansal bilgileriniz, özel sağlık sigortası bilgileriniz DGN internet sitesi ya da android ve İOS tabanlı uygulamalardan toplanan kimlik ve sağlık verileriniz çağrı merkezimiz veya eposta ile bize ulaştığınızda paylaştığınız bilgileriniz DGN Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri olarak olarak hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verdiğimizi bilmenizi isteriz.Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz ; acil sağlık hizmetinin sunulması, ilk yardım eğitiminin sunulması , kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi ve verdiğimiz hizmetler hakkında sizi haberdar edebilme amacı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde kararname, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup,DGN Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetleri ve tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda,muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Özel Sigorta Şirketleri
  • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri
  • Türkiye Eczacılar Birliği
  • Nüfus Genel Müdürlüğü
  • Cumhuriyet Başsavcılıkları
  • Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri

oluşabilecek bir hukuki durumda kurum avukatlarımız sevk işlemleri için hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu kurumumuz denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilciler kanunla yetkili kılınmış diğer resmi kurumlar dışınca başka kişi ve kurumla paylaşılmayacaktır.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir